Beratung im IC-Büro

Երևանում DAAD տեղեկատվական գրասենյակի անձնակազմը կօգնի և սիրով կպատասխանի ծրագրերին վերաբերող բոլոր հարցերին: Այստեղ մենք ամփոփել ենք  տարատեսակ օգտակար ցուցումներ,  տեսահոլովակներ, հաճախակի տրվող հարցերի ցանկ և ավելին:  Մենք առաջարկում են տեղեկատվություն հետևյալ թեմաների վերաբերյալ.

Ի՞նչ կրթաթոշակներ է առաջարկում DAAD-ն

Հետևյալ թիրախային խմբերի համար DAAD-ն առաջարկում է կրթական և գիտահետազոտական կրթաթոշակներ Գերմանիայում:

DAAD կրթաթոշակային ծրագրերի բազայում Դուք կգտնեք ինչպես DAAD-ի կողմից, այնպես էլ այլ դրամաշնորհային կազմակերպությունների կողմից առաջարկվող կրթաթոշակային ծրագրեր:

Ինչպե՞ս կարող եմ գտնել համապատասխան ամառային դասընթաց կամ մագիստրոսական ծրագիր

DAAD կայքէջում Դուք կարող եք մուտք գործել լեզվական և մասնագիտական դասընթացների բազա և գտնել գերմանական համալսարանների կողմից առաջարկվող ամառային դասընթացներ:

«Բոլոր կրթական ծրագրերը» կոչվող տվյալների բազայում Դուք կգտնեք անգլերեն և գերմաներեն լեզուներով առաջարկվող մագիստրոսական ծրագրեր Գերմանիայում: Անգլերեն լեզվով առաջարկվող ծրագրերին Դուք կարող եք ծանոթանալ „International Programmes“ տվյալների բազայում:

Համապատասխան ուսումնական ծրագիր գտնելու վերաբերյալ այլ ցուցումներ կարող եք գտնել DAAD-ի կայքում:

Ինչպե՞ս կարող եմ PhD անել  Գերմանիայում

Օտարերկրացի դիմորդները, ովքեր ցանկանում են PhD անել Գերմանիայում, կգտնեն բազմաթիվ տեղեկություններ DAAD-ի „Research in Germany“ կայքում:

Եթե Դուք ցանկանում ենք  PhD անել Գերմանիայում անհատական ձևաչափով, ապա հարկավոր է ներկայացնել հետազոտական ծրագրի նպատակը: DAAD-ի կայքում Դուք կգտնեք ցուցումներ այն մասին, թե ինչպես կազմել գիտհետազոտական ծրագրի նկարագիրը:

Ինչպե՞ս կարող եմ գտնել ղեկավար հետազոտական այցի համար

Գերմանական հետազոտական դաշտը բազմազան է և ընդարձակ: DAAD-ի „Research in Germany“  կայքում Դուք կգտնեք տեղեկատվություն համապատասխան հետազոտական հաստատությունների վերաբերյալ:

Բացի այդ մենք կազմել ենք ուղեցույց գերմանացի դասախոսի կողմից տրվող հրավեր նամակի վերաբերյալ:

Բեռնել: Infoblatt Betreuungszusage eines deutschen Hochschullehrers (pdf, 64.45 KB)

Ե՞րբ կարող եմ դիմել կրթաթոշակային ծրագրին

Ծրագրերին դիմելու վերջնաժամկետներին Դուք կարող եք ծանոթանալ տվյալ ծրագրի նկարագրության մեջ՝«դիմելու ընթացակարգ» բաժնում: Ծրագրերի մեծամասնության դեպքում վերջնաժամկետը սահմանվում է հոկտեմբերի վերջից մինչև դեկտեմբերի սկիզբն ընկած ժամանակահատվածում: Ֆինանսավորումը մեկնարկում է հաջորդ տարվա հուլիսից, կամ ձմեռային կիսամյակից սկսած:

Արդյոք անհրաժեշտ է ինձ գերմաներեն լեզվի վկայական

Անհրաժեշտ է Ձեզ գերմաներեն լեզվի վկայական, թե ոչ՝ կախված է Ձեր ընտրած կրթաթոշակային ծրագրից:  Լեզվական պահանջների մասին տեղեկատվություն Դուք կարող եք գտնել ծրագրի նկարագրիմեջ՝ «դիմելու նախապայմաններ» բաժնում:

Եթե տվյալ կրթաթոշակային ծրագրին դիմելիս պահանջվում է ներկայացնել գերմաներեն լեզվի իմացության վկայական, սակայն դիմորդը չունի հնարավորություն ստանալու այն մինչև վերջնաժամկետի լրանալը, ապա նման դեպքերում  DAAD տեղեկատվական գրասենյակն իր դիմորդների համար կազմակերպում է անվճար OnSeT թեստ:

Այս տեսահոլովակում մենք քայլ առ քայլ բացատրում ենք, թե ինչպես կարելի է գրանցվել OnSeT թեստին:

Գրանցում OnSeT թեստին

Թեստի անցկացման ժամը և վայրը հայտնի կդառնան Ձեզ  փաստաթղթերը հանձնելիս:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ.  OnSeT վկայականը բավարար չէ գերմանական բուհ ընդունվելու համար: Բուհ ընդունվելիս հարկավոր է ունենալ լեզվի իմացության միջազգայնորեն ճանաչված վկայական:

Արդյոք անհրաժեշտ է ինձ անգլերեն լեզվի վկայական

Գերմանիայում կան բազմաթիվ անգլալեզու կրթական և հետազոտական ծրագրեր, որոնց կարող եք դիմել DAAD-ի միջոցով: Անհրաժեշտ է անգլերեն լեզվի վկայական, թե ոչ՝ կախված է Ձեր ընտրած կրթաթոշակային ծրագրից: Լեզվական պահանջների մասին տեղեկատվություն Դուք կարող եք գտնել ծրագրի նրակագրության մեջ՝ «դիմելու նախապայմաններ» բաժնում:

Եթե տվյալ կրթաթոշակային ծրագրին դիմելիս պահանջվում է ներկայացնել անգլերեն լեզվի իմացության  վկայական, սակայն դիմորդը չունի հնարավորություն ստանալու այն մինչև վերջնաժամկետի լրանալը, ապա նման դեպքերում  DAAD տեղեկատվական գրասենյակն իր դիմորդների համար կազմակերպում է անվճար  OnSet թեստ: OnSet թեստին գրանցվելիս հարկավոր է կատարել նույն այն գործողությունները, ինչ OnDaF թեստին գրանցվելիս, տե՛ս վերևում:

Ինչպե՞ս կարող եմ կազմել ինքնակեսնագրություն և  գրել հիմնավորագիր

DAAD կայքէջում Դուք կգտնեք ցուցումներ հիմնավորագիր նամակ շարադրելու մասին:

Բացի այդ մենք կազմել ենք նաև հայերեն լեզվով ուղեցույց ինքնակենսագրական և երաշխավորագիր նամակ կազմելու վերաբերյալ:

Ուղեցույց ինքնակենսագրական և երաշխավորագիր նամակ կազմելու վերաբերյալ (pdf, 1.35 MB)

Արական սեռի դիմորդներին խնդրում ենք նշել ինքնակենսագրության մեջ՝ ծառայե՞լ են արդյոք բանակում, թե ոչ:

Ցուցումներ պատշաճ և ամբողջական դիմում կազմելու համար

  • Խնդրում ենք ուշադրությամբ կարդալ անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը (« դիմելու ընթացակարգ» բաժնում): Դիտարկվել կարող են միայն ամբողջական դիմումները:
  • Ստորև Դուք կարող եք բեռնել պահաջնվող փաստաթղթերի ցանկը.

    Պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ

  • Դիմումներն անհրաժեշտ է հանձնել առանց ամրակների, միակողմանի տպված, պատճենված A4 ֆորմատի թղթի վրա

Ինչպե՞ս է գործում DAAD դիմումների պորտալը

Կրթաթոշակի նկարագրության մեջ՝ «դեպի դիմումը» բաժնում, քայլ առ քայլ պարզաբանվում է, թե դիմորդն ինչպես կարող է էլեկտրոնային ճանապահով ներկայացնել իր դիմումը: Այնտեղ Դուք կարող եք նաև բեռնել պորտալում գրանցվելու և դիմումը ներկայացնելու վերաբերյալ ուղեցույցներ:

Բացի այդ մենք պատրաստել ենք երկու տեսահոլովակ, որտեղ հայերեն լեզվով հանգամանալից ներկայացվում է, թե դիմորդը ինչպես կարող է  գրանցվել պորտալում և դիմել մագիստրոսական կրթաթոշակին, կամ  «ամառային դասընթացներ» ծրագրին:

Ուղեցույց պորտալում առցանց դիմում ներկայացնելու վերաբերյալ (մագիստրոսական ծրագիր)

Ուղեցույց պորտալում առցանց դիմում ներկայացնելու վերաբերյալ (ամառային դասընթացներ)

Ինչպե՞ս է տեղի ունենում կրթաթոշակակիրների ընտրությունը

DAAD կրթաթոշակակիրների ընտրության ընթացքի և  չափանիշների մասին տեղեկություններ կարող եք գտնել DAAD կայքէջում: Առանձին ծրագրերի մասին մանրամասն տեղեկատվություն ստանալու համար կարող եք այցելել նաև մեր տեղեկատվական կենտրոնը:

Ինչպե՞ս կարող եմ գտնել հավելյալ տեղեկատվություն DAAD կրթաթոշակների վերաբերյալ

DAAD-ի պաշտոնական կայքում Դուք կծանոթանաք ծրագրերին դիմելու նախապայմաններին, DAAD պորտալում դիմում ներկայացնելու ճիշտ կարգին և ընտրության ընթացքի վերաբերյալ կարևոր հարցերի պատասխաններին:

Բացի այդ մենք կազմել ենք հաճախակի տրվող հարցերի ցանկ:

Լրացուցիչ հարցերի դեպքում Դուք կարող եք դիմել մեր տեղեկատվական կենտրոնի աշխատակիցներին, ովքեր սիրով կպատասխանեն դրանց: Այստեղ Դուք կգտնեք մեր կոնտակտային տվյալներն ու խորհրդատվության ժամերը: