Beratung im DAAD-Informationszentrum Eriwan

DAAD տեղեկատվական կենտրոնը Երևանում հանդիսանում է Գերմանական Ակադեմիական Փոխանակման Ծառայության (DAAD) պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում և մեկը թվով 56 տեղեկատվական կենտրոններից ամբողջ աշխարհում:

Մենք՝ DAAD ներկայացուցիչներս Հայաստանում

  • Տեղեկացնում ենք Հայաստանի ուսանողներին, բուհավարտներին և հետազոտողներին Գերմանիայում ուսանելու և հետազոտելու, ինչպես նաև դրամաշնորհներ ստանալու հնարավորությունների մասին
  • Տրամադրում ենք խորհրդատվություն  DAAD և այլ գերմանական դրամաշնորհային կազմակերպությունների դիմորդներին
  • Աջակցում ենք Հայաստանում գտնվող գերմանացի կրթաթոշակակիրներին, դասավանդողներին և տրամադրում ենք տեղեկատվություն Հայաստանի բուհերի և կրթական համակարգի վերաբերյալ
  • Աջակցում և տրամադրում ենք խորհրդատվություն այն հայաստանյան համալսարաններին, որոնք ցանկանում են համագործակցություն հաստատել գերմանական համալսարանների հետ, ինչպես նաև ծանոթացնում ենք գերմանական ակադեմիական լանդշաֆտին
Das Team des DAAD Informationszentrums Eriwan
DAAD երևանյան գրասենյակի թիմը

Մենք միշտ պատրաստ ենք աջակցել Ձեզ

Meri Navasardyan, Studienberaterin

Մերի Նավասարդյան, ուսումնական և կրթաթոշակային ծրագրերի ավագ խորհրդատու (info@daad.am)

Shushan Tadevosyan, Studienberaterin

Շուշան Թադևոսյան, ուսումնական և կրթաթոշակային ծրագրերի խորհրդատու (info@daad.am)

Angela Nerenz, DAAD-Lektorin

Անգելա Ներենց, DAAD դասախոս, Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան (nerenz@daad.am)