Infostand auf der Bildungsmesse

Այստեղ Դուք կտեղեկանաք մեր հետագա ակտիվությունների, այդ թվում նախատեսված կարևոր հանդիպումների և կայանալիք միջոցառումների ու նախագծերի վերաբերյալ: